Personuppgiftspolicy

Senast reviderad: 2018-05-24

Firma Torbjörn Bohman, orgnr: 680315-6691, (TB Kroppsterapi, Atlaskotan Södertälje) värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
Firma Torbjörn Bohman
Gröna Gatan 1A
15132 Södertälje
tb@kroppsterapi.net
+ 46 760 500 352

Allmänt

När du kontaktar oss, bokar tid samt besöker oss för en undersökning eller behandling så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vid en bokning av undersökning eller behandling hos oss sker en registrering i vårt bokningssystem Bokadirekt. Bokningen sker på plats på mottagningen, via telefon eller online av dig själv.

När du kommer till oss på undersökning eller behandling så förs oftast någon form av minnesanteckning, journal eller anamnes. Du får ibland fylla i en hälsodeklaration. Före och efter behandling tas ibland bilder för att dokumentera eventuella snedbelastningar i kroppen.

När du ska betalar så behövs personuppgifter för att vi ska kunna skriva en faktura, kontantfaktura eller kvitto. Vi använder programmet Speedledger för detta.

Vid val att betala med Klarna ingås separat avtal med Klarna. Till Klarna lämnas nya/separata personuppgifter för att administrera köp av behandlingen. För att betala via faktura måste du uppge ditt personnummer till Klarna.

Efter en behandling kan det hända att vi skickar ett nyhetsbrev med hälsotips eller erbjudanden om våra tjänster eller produkter till dig via den e-postadress som du givit oss. I varje utskick finns möjlighet för dig att säga nej till ytterligare utskick. Då avregistreras du från dessa utskick

Om du har kontakt med oss via e-post så hanterar vi dessa e-brev i systemet Gmail från Google.

Nedan kan du läsa mer utförligt vilka system dina uppgifter hamnar i, syftet med detta samt hur vi hanterar dina uppgifter i respektive system.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

Bokningssystem

Vid en bokning i vårt bokningssystem Bokadirekt så registreras personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress samt mobilnummer. Systemet skickar sedan bokningsbekräftelse och påminnelse per e-post och sms inför behandling.

Om du utför din bokning online på egen hand så finns möjlighet att skriva in egna kommentarer med information till oss i ett fritextfält. Om du fyller i detta fält så ger du ditt samtycke tull att dessa uppgifter sparas i vårt system.

De uppgifter som registreras i Bokadirekt i samband med bokningen kan även komma att användas av oss för att hantera vår kundrelation samt i marknadsföringssyfte. Det kan exempelvis röra sig om att vi kontaktar dig via telefon, e-post eller nyhetsbrev. Läs mer om nyhetsbrev nedan.

Vi sparar dina uppgifter i Bokadirekt så länge du är en aktiv kund hos oss. Vi gör på årsbasis en genomgång av vårt register och raderar de kunder som vi inte tror kommer att återkomma. (Vi har många kunder som har återkommit efter flertalet år för exempelvis en Extra Atlasbehandling).
Vi rensar eller uppdaterar även uppgifter vi bedömer vara inaktuella.

Frågeformulär/Anamnes/Journal

Som icke legitimerad personal så finns inget lagligt krav på att vi ska föra medicinsk journal. Vi brukar dock i normala fall föra någon form av journal, anamnes eller minnesanteckningar över undersökning/behandling. Detta för att kunna skapa en behandlingsplan.

Första gången en kund besöker oss för en undersökning eller behandling brukar man få fylla i formulär med kontaktuppgifter, uppgifter om hur man hittade oss, hälsofrågor samt välmående frågor eller anamnes frågor.

I våra formulär finns oftast en möjlighet att på frivillig basis ange personnummer. Att uppge personnummer är dock inget tvång, Men om man uppger det så anser vi att man givit sitt samtycke till att vi sparar denna uppgift om personnummer. Anledningen till att vi frågar efter personnummer kan vara att det är bra att ha dessa uppgifter om du exempelvis vill att ditt försäkringsbolag ska kunna efterfråga journalkopior i ett ärende där du sökt ersättning för skada vid exempelvis en fall-arbets- eller trafikolycka. (Som icke legitimerad personal kan vi dock inte lämna några garantier för att försäkringsbolaget fäster någon som helst betydelse till vår dokumentation).

I våra formulär kan man uppge adressuppgifter. Dessa uppgifter används för att kunna skriva faktura, kontantfaktura eller kvitto. Uppgifterna kan även användas för att skicka dig kopia på journaler eller annan dokumentation.

I våra formulär kan man på frivillig basis uppge yrke/sysselsättning. Detta är mest för att vi ska kunna få en helhetsbild av dig i behandlingshänseende. Om du exempelvis arbetar som tandsköterska kan det ge oss en ledtråd om att din arbetsställning kan skapa problem med spänningar i nacken.

Vi ställer frågor om ditt hälsotillstånd. Detta för att kunna avgöra om det föreligger någon direkt eller indirekt kontraindikation.

Vi ställer frågor om välmående. Exempelvis: har du huvudvärk? I så fall hur ofta och hur kraftigt? Detta är till för att kunna följa upp om dina besvär har minskat vid återbesöket. Det är frivilligt att svara på dessa frågor. Vi frågar dock efter ditt samtycke om denna uppföljning får visas för andra.

Vid tagande av anamnes så använder vi detta för att kunna skapa en behandlingsplan.

Vi sparar i normala fall eventuella hälsoformulär, anamnes eller journal i 10 år på grund av försäkringsavtalslagen.

Vi lämnar aldrig ut ovanstående uppgifter till någon annan part utan din tillåtelse. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Med din tillåtelse kan det hända att vi lämnar en kopia på din journal eller frågeformulär till en annan Atlaskotan-klinik i Sverige om du ska genomgå ditt återbesök eller en Extra atlasbehandling vid en annan Atlaskotan-klinik.

Med godkänd fullmakt från dig så händer det att vi skickar journalkopior eller journalutlåtande till ditt försäkringsbolag.

Undersökningsbilder

Vid undersökning av rörlighet i nacke samt eventuella snedbelastningar i kroppshållningen tar vi oftast bilder som dokumentation.

I mån av kapacitet/möjlighet så kan vi spara/arkivera dessa bilder för att det ska finnas tillgängliga som historik vid framtida behandlingstillfälle. Detta är en service till våra kunder. Vi har själva ingen nytta av dessa bilder.

Om man som kund inte önskar att vi sparar dessa bilder så raderas de.

Bokföringssystem

När man som kund betalar sin behandling eller vara hos oss så krävs att vi registrera namn och kundadress på eventuella faktura eller kontantfaktura. För att kunna skicka faktura eller kontantfaktura via e-post så krävs att vi registrerar din e-postadress.

Bokföringslagen kräver att vi sparar data i 7 år efter räkenskapsårets slut.

E-post

Vi använder e-post för att kommunicera med våra kunder. Kunder kontaktar oss eller vi kontaktar dem. Det kan rör en fråga om lediga tider, tips eller frågor om behandlingen. Vi använder Google Gmail som verktyg för att hantera e-post.

Normalt sett raderar vi e-post innehållande personuppgifter efter 2-3 månader. Om vi behöver spara någon information så sparar vi den oftast i ett annat system, eller skriver ut den informationen och arkiverar den inlåst tillsammans med din pappersjournal.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från atlaskotan.net till dig som genomgått en Atlasbehandling eller Djupverkande vibrationsmassage:

Om du varit på en undersökning eller behandling gällande ATLANTOtec-metoden så brukar vi varje månad skicka ett nyhetsbrev till dig via den e-postadress som du angivit vid bokningen/besöket.

Detta sker genom att vi lägger upp ditt namn och e-postadress i en lista för Atlaskotan Södertälje i ett system för utskick av nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet innehåller hälsotips, aktuella aktiviteter eller erbjudanden om Atlaskotans tjänster eller produkter.

Detta nyhetsbrev som är gemensamt för alla Atlaskotankliniker i Sverige (se atlaskotan.net) administreras av vår Franchisegivare och partner Atlantotec Nordic AB.

I varje nyhetsbrev finns möjligheten att tacka nej till framtida utskick av nyhetsbrevet.

Genom att kontakta info@atlaskotan.net kan man även begära att personuppgifter som namn och mailadress rättas eller tas bort helt.

 

Vem kan vi komma att dela din information till?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter till någon annan utan ovan nämnda. Undantag görs om vi är tvingade av lagliga skäl eller domstolsbeslut.

 

Hur skyddar vi din information?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Vilka är dina rättigheter?

Med Dataskyddsförordningen (GDPR) har du följande rättigheter.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort*. Om du önskar information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig ska en sådan begäran skickas till tb@kroppsterapi.net. Om vi har svårt att styrka din identitet kan vi behöva be dig skicka in ett underskrivet brev av dig per post till vår postadress (se adress ovan).

Du kan även när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom information i utskicken eller till tb@kroppsterapi.net.

*)Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

 

Cockies

När du besöker vår webbplats sparas cookies på din dator.

Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder Cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kan det hända att vissa funktioner som rör användarupplevelse försvinner på vår webbsida.

 

Förändringar och uppdateringar

Vid förändringar och uppdateringar av denna personuppgiftspolicy så sker det på http://kroppsterapi.net/personuppgiftspolicy.
Vänligen besök denna sida regelbundet för uppdateringar.